1 А      1 В       1 Д      1 Е       1 Ж

2 А      2 Б       2 В      2 Г       2 Д      2 Е

3 А      3 В       3 Г      3 Е

4 А      4 Б       4 В      4 Г       4 Е      4 З